+ آموزش تضمینی سخت افزار بهمراه آموزش کامل جیتگ و نحوه پروگرام کردن eMMC
+ ریکاوری کردن اطلاعات مهم شخصی از گوشی های غیرقابل تعمیر
+ ترمیم بوت / آنبریک / تعویض هارد / رفع مشکل خاموشی / رفع هنگ روی لوگو برای LG G3 D855
+ I8200 /I8200n تریم بوت جیتگ تعویض هارد eMMC
+ Huawei Honor H30 3cترمیم بوت / تعویض هارد تعویض CPU / تعویض آی سی تغذیه / تعویض آی سی بیسباند / Wifi / Touch
+ Huawei G730 U00 U10 U20 ترمیم بوت / تعویض هارد تعویض CPU / تعویض آی سی تغذیه / تعویض آی سی بیسباند / Wifi / Touch
+ Huawei G630 U00 U10 U20 ترمیم بوت / تعویض هارد تعویض CPU / تعویض آی سی تغذیه / تعویض آی سی بیسباند / Wifi / Touch
+ Huawei G700 T00 U10 U20 ترمیم بوت / تعویض هارد تعویض CPU / تعویض آی سی تغذیه / تعویض آی سی بیسباند / Wifi / Touch
+ Huawei G610 U00 U10 U20 ترمیم بوت / تعویض هارد تعویض CPU / تعویض آی سی تغذیه / تعویض آی سی بیسباند / Wifi / Touch
+ Huawei P6 ترمیم بوت / تعویض هارد تعویض CPU / تعویض آی سی تغذیه / تعویض آی سی بیسباند / Wifi / Touch